Normal_onderwijs_algemeen_rekenen_school

CDA komt met een motie waarin zij verzoekt om de rekentoets komend schooljaar nog niet mee te laten wegen in het behalen van een diploma. De rekentoets wordt ingevoerd op het voorgezet en middelbaar onderwijs. Vanaf komend schooljaar is de toets een verplicht onderdeel van het eindexamen, ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Zakken voor de rekentoets wil zeggen: geen diploma. Dit meldt NU.nl. 

Er vindt vandaag een overleg plaats over examinering. Ook zou er een debat over de rekentoets plaatsvinden, maar dat is door een Kamermeerderheid uitgesteld. Dit houdt in dat er geen moties over de toets ingediend kunnen worden, maar Tweede Kamerlid Michel Rog zei dat hij de motie dan indient tijdens het debat over examinering. Volgens NU.nl zouden de partijen SP en D66 de motie steunen. 

VVD, PvdA en PVV zijn voorstander van de rekentoets en het mee laten wegen van het cijfer voor het behalen van een diploma. De oppositie is echter van mening dat de toets niet nodig is en er voor zal zorgen dat veel leerlingen gaan zakken. 

© Nationale Onderwijsgids