Normal_aula_pauze_hbo_mbo_wo_universiteit_studenten

De aanpassingen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn aangenomen door de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn gemaakt in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd. De Tweede Kamer is nu akkoord gegaan met onder meer de keuzevrijheid voor studenten. Dat meldt de MBO Raad. 

De Kamer heeft ook ingestemd met het voorstel om beperkt ruimte te bieden aan scholen om gemotiveerd af te wijken van de verplichte keuzeonderdelen en deze naar eigen inzicht in te vullen. Met het wetsvoorstel worden studenten verplicht om bij een beroepsopleiding keuzedelen te volgen en daarin geëxamineerd te worden. Een mbo-instelling mag op verzoek van een student afwijken van het aanbod aan keuzedelen. Voorwaarde hierbij is dat het gekozen keuzedeel geen overlap heef met de kwalificatie waarop de student is ingeschreven. Een student moet ook kunnen kiezen uit de keuzedelen die wel gekoppeld zijn aan de kwalificatie.

Examinering van de keuzedelen is nu wel verplicht, maar het behaalde resultaat weegt nog niet mee bij het behalen van het diploma. Het heeft ook geen invloed op de slagingspercentages van mbo-scholen. Vanaf 1 augustus gaan de scholen van start met de keuzedelen. Vanaf het studiejaar 2018-2019 gaat het behaalde resultaat op deze keuzedelen wel meewegen voor het diploma.

© Nationale Onderwijsgids