Normal_ronald_plasterk_pvda

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan om in 2015 een miljoen euro extra uit te trekken voor deelname van burgerzaken-ambtenaren aan opleidingen en examens gericht op fraudebestrijding. Hij zei dit op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken in Noordwijkerhout.

Circa 500 tot 700 burgerzaken-ambtenaren kunnen deze opleidingen volgen. Hiermee wordt de deskundigheid van ambtenaren bevorderd en kunnen ze beter fraude bestrijden en herkennen aan de balie. Dit verhoogt de kwaliteit van de Basisregistratie personen (BRP), een noodzakelijk informatiesysteem voor veel overheidstaken.

De opleidingen zijn vernieuwd. Er zijn inmiddels veertien modules ontwikkeld op MBO-2, MBO-4 en HBO niveau. In 2015 worden er twee nieuwe modules ontwikkeld. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor opleidingen via de website. De opleidingen worden alleen verstrekt via het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens.

© Nationale Onderwijsgids