Normal_images__3_

Gemeenten hebben steeds meer behoefte aan hoger opgeleide Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). De politie heeft bepaalde taken afgestoten die nu gedaan moeten worden door BOA's. De beroepsopleiding is zeer in trek. Dit meldt de Telegraaf naar aanleiding van berichten in Metro. 

Er zijn 29 mbo-opleidingen in Nederland die opleiden tot BOA. Vrijwel al deze opleidingen zitten vol en de meeste hebben studenten moeten weigeren. De populariteit van de opleiding wordt geweten aan het opschalen van het niveau van de opleiding van 2 naar 3. De opleiding is opgeschaald omdat de gemeenten dus steeds meer behoefte hebben aan hoger opgeleide BOA's. Sinds de politie meer handhavingstaken afstoot komen deze namelijk in toenemende mate op het bordje van de opsporingsambtenaren terecht. BOA's kunnen meer lichte overtredingen, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, beboeten. Ook mogen ze identiteitsbewijzen controleren, proces-verbaal opmaken en personen aanhouden als die worden verdacht van een strafbaar feit.
 
© Nationale Onderwijsgids