Normal_jongeren3223

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden is halverwege. Het doel is om 1275 jongeren in 2014 te helpen aan een baan, stageplaats, leerwerkplek of een eigen onderneming. Momenteel is voor 431 jongeren dit doel bereikt. 93 MBO-leerlingen hebben een sollicitatietraining gevolgd om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Er zijn 20 initiatieven onder het Actieplan gestart. 

Het plan is een samenwerking tussen 15 gemeenten en loopt tot 31 december 2014. Samen met jongeren, scholen en werkgevers worden initiatieven ontwikkeld om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken. Met deze opdracht en 802.500 euro is de uitvoering gestart op 1 januari 2014.
 
Ondanks het Actieplan loopt de jeugdwerkloosheid in de regio op; van 3.000 in mei 2013 naar 3.636 in mei 2014. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid zet daarom vanaf 1 januari de Startersbonus en Leermeestervoucher in. Met een startersbonus neemt een werkgever een jongere aan voor 24 uur per week op een half jaarcontract en ontvangt daarvoor €1000,- subsidie. Een ander voorbeeld is het inzetten van ‘jobhunters’. Zij hebben voor bijna 80 kwetsbare jongeren een baan gevonden, en stevenen af op het gestelde doel van 200. Een ander initiatief, ‘MBO solliciteert’, zoekt leerlingen op in hun laatste jaar. 93 jongeren zijn middels een training beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
 
Johan van Everdingen, bestuurslid van Werk en Inkomen Lekstroom: “Het is voor niemand leuk om werkloos thuis te zitten, zeker niet als je net van school komt. Daarom pakken we jeugdwerkloosheid serieus aan en kijken we met jongeren, scholen en werknemers samen hoe we jongeren beter kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt, hoe we jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk en hoe jongeren  ‘fit’ kunnen blijven voor de arbeidsmarkt. Samen werken we aan werk.”
 
© Nationale Onderwijsgids