Staat in beroep tegen rechterlijke uitspraken in twee toeslagenzaken

De Staat gaat in beroep tegen twee rechterlijke uitspraken over de afhandeling van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Het gaat om zaken die te maken hebben met de termijn waarbinnen UHT, de instantie die de compensatieregeling voor gedupeerden uitvoert, moet beslissen als ouders in beroep gaan. Dat meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.

De reden om in beroep te gaan, is dat de twee uitspraken lijnrecht tegenover elkaar staan. De rechtbank Midden-Nederland bepaalde vorige maand dat UHT langer de tijd krijgt om beroepen van ouders af te handelen. De rechtbank Rotterdam oordeelde juist dat de huidige termijn van twaalf weken na indiening van het beroep gehandhaafd blijft.

Zo min mogelijk tegenover ouders staan

UHT ziet zich daarom "helaas genoodzaakt" om tegen beide uitspraken in beroep te gaan. De Vries benadrukt dat het haar "sterke wens" is om zo min mogelijk tegenover ouders te staan in de rechtszaal. Maar de ontstane situatie waarin voor gedupeerden in verschillende regio's verschillende beslistermijnen gelden, noemt zij "onwenselijk voor ouders".

Door: ANP