Erkenningscommissie positief over programma VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een programma dat de taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving ondersteunt. Het programma is recent beoordeeld als ‘Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waarvan de ouders moeite hebben de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Een vrijwilliger komt thuis voorlezen. De vrijwilliger laat ouders en kinderen zien hoe leuk taal en lezen kan zijn en zoekt samen met hen naar een manier om taal en lezen een vaste plek te geven in het gezin, bijvoorbeeld door het creëren van een voorleesritueel. De vrijwilliger laat het gezin ook kennismaken met de openbare bibliotheek en stimuleert ouders en kinderen om boeken te lenen.
 

Doelgroep

Gezinnen met kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand of het risico daarop. De vrijwilliger komt twintig keer op bezoek bij het gezin, een keer per week.
 

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt VoorleesExpress een praktisch, laagdrempelig programma met mooie materialen, dat wordt gedragen door het veld. Het is lovenswaardig dat ontwikkelaars de moeite hebben gedaan om onderzoek te laten doen naar de effecten. Na publicatie van de laatste studie komt de commissie tot een oordeel van 'Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit'.
 
Door: Nationale Onderwijsgids