FNV vreest tekort kinderopvangmedewerkers door minder aanbod stageplaatsen

FNV Zorg & Welzijn verwacht op de lange termijn een enorm tekort aan professionele kinderopvangmedewerkers, omdat werkgevers ze nu weigeren een stageplaats aan te bieden. In de laatste cao Kinderopvang (2020/2021) is afgesproken dat stagiairs vanaf 1 januari 2020 recht hebben op een financiële vergoeding, met als doel de sector aantrekkelijker te maken op de arbeidsmarkt. Dit meldt FNV.

"In de praktijk zien we dat werkgevers de verplichte vergoeding als reden aangrijpen om helemaal geen stageplaatsen meer aan te bieden", zegt Deddy Dorenbos, Kinderopvangbestuurder bij de FNV. "Werkgevers maken de sector met het niet aanbieden van stageplaatsen, alleen maar onaantrekkelijker voor nieuwe instroom. Leerlingen die nu de opleiding tot pedagogisch medewerker volgen en geen geschikte stageplaats kunnen vinden, kunnen hun opleiding niet afronden. We verwachten daarom een tekort aan goede professionele opvangmedewerkers. En dat terwijl er nog steeds veel vacatures open staan die nu al niet in te vullen zijn."
 

Stagevergoeding

De FNV krijgt ook signalen van organisaties, die nog wel een stageplaats aanbieden, maar de kosten voor stagebegeleiding bij de stagiair in rekening brengen. Vaak is dat precies ter hoogte van de vergoeding, waardoor de stagiair er netto niets aan overhoudt. Een stagiair heeft recht op 40 euro per maand als hij één dag per week stage loopt. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 160 euro per maand als de medewerker meer dagen in de week stage loopt. 
 

Wachtlijsten

Dorenbos: "De afgelopen jaren hebben we gezien hoe conjunctuurgevoelig de kinderopvangsector is. Ten tijde van economische crises wordt er minder vaak gebruik gemaakt van professionele kinderopvang en wordt er flink bezuinigd op het personeel. Zodra het weer beter gaat in Nederland, stromen vervolgens de wachtlijsten voor kinderen weer vol, omdat er te weinig personeel beschikbaar is om alle kinderen op te vangen. Laten we leren van deze lessen uit het verleden en schommelingen in het personeelsbestand te voorkomen. De werkgevers moeten zich aan de afspraken houden die in de cao Kinderopvang zijn gemaakt."
 
Door: Nationale Onderwijsgids