Normal_geld_briefgeld_munten

De Kamer sprak op 19 november met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de Verzamelwet SZW. Het debat spitste zich toe op een wijzigingsvoorstel van de coalitiepartijen over de kinderbijslagaanpassing. Dit meldt de Tweede Kamer

Coalitievoorstel kinderbijslagaanpassing

Ouders met kinderen die in het hoger onderwijs studeren en studiefinanciering ontvangen, en ouders met kinderen van 16 en 17 jaar die een salaris of stagevergoeding boven de bijverdiengrens ontvangen, moeten weer in aanmerking komen voor kinderbijslag en het kindgebonden budget. Dat willen VVD, ChristenUnie, CDA en D66. “We zetten een onrechtvaardigheid recht”, zegt Bruins (ChristenUnie).
 

Dekking

De voorgestelde aanpassing kost 54 miljoen per jaar. Nijkerken (VVD) zegt dat dat geld gevonden is door de kinderbijslag volgend jaar niet te indexeren. Dat scheelt voor alle ontvangers 4 euro per kwartaal. Van Weyenberg (D66) vindt dat verdedigbaar, ook omdat de kinderbijslag en het kindgebonden budget volgend jaar "fors omhooggaan".
 
Kwint (SP) is tegen de voorgestelde dekking, want "die treft ook de alleenstaande moeder in de bijstand". Hij wijst erop dat er ook voor gekozen kan worden om de kinderbijslag af te toppen tot een inkomen van 250.000 euro. “Of voor het afschaffen van de kinderopvangtoeslag voor mensen met een inkomen boven de 100.000 euro’, zegt Stoffer (SGP). “En waarom is dit niet gewoon bij de begrotingsbehandeling geregeld?”, vraagt Renkema (GroenLinks).
 

Bezwaren

De door Kwint (SP) en Stoffer (SGP) geopperde alternatieve dekkingen stuiten op bezwaren bij de staatssecretaris. Een inkomensafhankelijke kinderbijslag maakt de uitvoering veel complexer. En een verandering van de kinderopvangtoeslag kan volgens Van Ark een negatief effect hebben op de arbeidsparticipatie. De staatssecretaris vindt de gevolgen van het coalitievoorstel wel aanvaardbaar: daarmee wordt een kleine korting op de kinderbijslag over een grote groep ontvangers gespreid.
 
De Kamer stemt op 26 november over het wetsvoorstel.