Normal_pit-directeur_kwaliteit___personeel_0_-_7_jaar

PIT kinderopvang & onderwijs krijgt een nieuwe bestuursstructuur en een nieuwe directeur. Milka Barends is benoemd tot directeur kwaliteit & personeel 0 - 7 jaar. Dit meldt PIT.

Met de nieuwe bestuursstructuur kan de volgende stap worden gezet in de vorming van integrale kindcentra (ikc’s) waarin opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding voor kinderen van 0 - 7 en van 7 - 13 jaar naadloos aansluiten.
 
Na een aantal jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, maakte Milka Barends de overstap naar Stichting Philadelphia Zorg als projectcoördinator. Ruim acht jaar was Milka Barends coördinator kinderopvang bij Stichting H3O. Ze gaf leiding aan kinderopvanglocaties en heeft samen met de directeuren toegewerkt naar integrale kindcentra. Om de doorgaande lijn optimaal vorm te kunnen geven, volgde ze de opleiding schoolleider primair onderwijs. In dat kader heeft ze zich onder andere beziggehouden met eenduidige zorgroutes, doorgaande leerlijnen en veranderprocessen in het onderwijs. Daarna heeft ze zich bij H3O gericht op de vorming van integrale kindcentra. Sinds 2015 werkt ze tevens als zelfstandig trainer en organisatieadviseur met als specialisatie integrale kindcentra. 
 
PIT kinderopvang & onderwijs heeft ruim 400 medewerkers en 19 kindcentra in Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk. Hier kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten ontdekken en zich optimaal ontplooien met doorlopende ontwikkelingslijnen en dagprogramma’s waarin opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding naadloos aansluiten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids