Normal_peuter

Er zijn weer meer pedagogische medewerkers werkzaam in de kinderopvang. Rapportages van het FCB en het Onderzoeksprogramma arbeidsmarkt zorg en welzijn komen tot deze conclusie. De aankomende jaren wordt er zelfs een overschot verwacht in het aantal banen. Dat meldt Kinderopvang Totaal. 

Vorig jaar al was er een kleine groei van 1,4 procent zichtbaar in het aantal banen in de kinderopvang. De jaren ervoor had de kinderopvang nog te maken met een forse daling van de werkgelegenheid. Het aantal banen nam toen met maar liefst 22 procent af. Nu lijkt het aantal pedagogische medewerkers dat werk vindt de goede kant op te gaan. De kinderopvang behoort daarmee binnen de sector zorg en welzijn tot een van de vier branches waar sprake is van meer werk. 

De toename in werkgelegenheid is goed te zien wat betreft het aantal pedagogisch medewerkers op mbo-niveau 4. Voor het aantal medewerkers op niveau 3 wordt binnen nu en een paar jaar zelfs een overschot verwacht. Mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang doen dat in bijna 65 procent van de gevallen via een vast dienstverband. Bijna 17 procent werkt zelfstandig en 8,5 procent van de medewerkers werkt op oproepbasis of als invalkracht.

Bovendien daalde het ziekteverzuim. Een factsheet van de FCB laat zien dat die daling vanaf 2015 is ingezet. Het afgelopen jaar is het verzuim nog weer iets verder gedaald.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids