Normal_geweld__huiselijk_geweld__kindermishandeling__mishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 14 tot en met 20 november 2016 weer de Week tegen Kindermishandeling. In deze week doet de Taskforce een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Dat meldt Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

Met de Week tegen Kindermishandeling vraagt de Taskforce aandacht voor het thema kindermishandeling. In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld waaraan een slachtoffer van geweld bloot staat, doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen.

Mishandelde kinderen ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld. Eén persoon die in actie komt kan het leven van een mishandeld kind voorgoed veranderen.

In de Week tegen Kindermishandeling organiseert een groot aantal organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik. Organisaties die ook een activiteit willen organiseren kunnen deze op www.weektegenkindermishandeling.nl aanmelden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids