Normal_kov__spelen__zandbak__peuter__kind

Jonge kinderen met een taalachterstand hebben vaak problemen op sociaal vlak. Zo worden deze kinderen vaak buitengesloten van samen spelen. Slechts 11 procent van 2-jarigen met onvoldoende taalbeheersing speelt goed samen met leeftijdsgenoten. Hierdoor loopt taalontwikkeling vaak nog meer een achterstand op, blijkt uit Noors onderzoek. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Kinderen die buitengesloten worden van samen spelen door een taalachterstand raken soms in een sociaal isolement. Dit isolement versterkt de achterstand. “Tweejarigen met beperkte taalvaardigheid missen zo belangrijke sociale ervaringen, die juist weer belangrijk zijn voor taalontwikkeling”, zegt promovenda Elisabeth Brekke Stangeland die de relatie tussen kindertaal, spelen en sociale vaardigheden bestudeerde. Zij onderzocht hierbij meer dan duizend kinderen tussen de negen maanden en twaalf jaar. “Spel vereist een goede kennis van taal. Zelfs kinderen onder de leeftijd van drie jaar gebruiken taal tijdens het samen spelen en het is noodzakelijk dat kinderen elkaar begrijpen.” Ook bleek dat kinderen met taalproblemen en een achterstand op sociaal vlak deze problemen vaak houden tot de middelbare school.

Omdat kinderen met een dergelijke achterstand sneller contact met volwassenen zoeken, missen ze sociale training, sociale codes en belangrijke taalkundige stimulatie met leeftijdsgenoten, aldus de onderzoekster. Zij hoopt dat haar conclusies kunnen bijdragen aan de bewustwording van volwassenen die met kleine kinderen werken. “Kinderen van deze leeftijd zijn nog niet in staat om bewust andere kinderen mee te laten doen om ze te helpen. Volwassenen hebben daarin een belangrijk rol.”

© Nationale Onderwijsgids