Normal_normal_lodewijk_asscher_foto_nog

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief laten weten een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te willen laten uitvoeren naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's). Aanleiding voor het onderzoek zijn Kamervragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het maatschappelijk debat over de kwaliteit van OPC's. 

De OPC's zouden niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor professionele kinderopvang. De meningen verschillen over de vraag hoe de kwaliteit van de opvang in OPC's zich verhoudt tot reguliere kinderdagverblijven. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat de kwaliteit gelijk of zelfs beter is dan in de reguliere kinderopvang.

Naast de fraudegevoeligheid is het niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de regering een leidend argument om geen kinderopvangtoeslag te willen toekennen aan OPC’s. Het recht op kinderopvangtoeslag is verbonden aan het gebruik van professionele en verantwoorde kinderopvang en daarmee met het voldoen aan de kwaliteitseisen. Asscher wil beter zicht krijgen op de kwaliteit van de OPC's en specifiek op de relatie tussen het voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en het bieden van verantwoorde en professionele kinderopvang binnen OPC's.

Asscher zegt in gesprek te zijn met Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, over het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Insteek is dat Fukkink, namens het NCKO4, de pedagogische kwaliteit van de OPC’s meet en daarbij speciale aandacht heeft voor de stabiliteit van de opvang. De minister benadrukt dat het bij het onderzoek essentieel is dat de meting een objectief en getrouw beeld moet geven van de kwaliteit op reguliere opvangdagen. Asscher verwacht dat het onderzoek snel van start kan gaan en verwacht de eerste resultaten in het voorjaar van 2016. 

© Nationale Onderwijsgids