Normal_kinderopvang_lezen_kinderen_peuters

De bibliotheek van regio de Zaanstreek is een eigen pilot gestart voor leesbevordering onder jonge kinderen, 'De Bieb op de BSO'. Het nieuwe leesbevorderingsproject doet sterk denken aan het landelijke programma 'De Bibliotheek op school' maar is in dit geval speciaal bedoeld voor de buitenschoolse opvang. Aan de pilot doen inmiddels vijf BSO's mee. Dit meldt Dichtbij.

De Bieb voor de Zaanstreek is het project gestart om taalachterstand bij kinderen zo vroeg mogelijk aan te kunnen pakken. Onderzoeken wijzen uit dat veel kinderen bij de start van hun schoolcarrière een achterstand van zo'n 2000 woorden hebben. Lezen is een effectief middel om de woordenschat en taalvaardigheid van kinderen te verbeteren. Verder blijkt dat het meeste effect wordt behaald als (voor)lezen ook buiten school gebeurt, zoals thuis en op de kinderopvang.

BSO's die aan de pilot meewerken kunnen elke twee maanden een leeskist van de bibliotheek huren met daarin zo'n 35 titels, van prentenboeken en stripboeken tot leesboeken en informatieve boeken, maar ook dvd's van boekverfilmingen. Ook krijgen de BSO's voorlichting over leesbevordering en taalverwerving van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Daarnaast kunnen de opvanglocaties een leesconsultent inhuren om de eigen boekencollectie te laten screenen en zo nodig aantrekkelijker te maken voor de kinderen. Het doel van deze activiteiten is in de eerste plaats kinderen meer plezier in lezen te laten beleven waardoor ze zelf ook makkelijker en vaker een boek ter hand nemen.

© Nationale Onderwijsgids