Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De partijen die samen de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda gaan gebruiken, zijn het eens geworden over de verdeling van de ruimte van de locatie en over de financiering. Vorig jaar wilde de gemeente Gouda niet kiezen tussen de plannen van de drie partijen. Dit meldt Omroep West.

De 'megamoskee', een school voor speciaal onderwijs en een medisch kinderdagverblijf waren allemaal op zoek naar een nieuwe huisvesting en vonden deze in de kazerne. De partijen hebben de afgelopen maanden besteed aan het afstemmen van hun plannen, na in december al een intentieverklaring te hebben getekend. Het college van burgemeesters en wethouders legt de plannen nu voor aan de gemeenteraad. Die raad stelt krediet beschikbaar om de plannen te verwezenlijken.
 
Omwonenden protesteerden hevig tegen de plannen voor de moskee. Het college van burgemeesters en wethouders zegt dat er een beantwoording is opgesteld voor bewonersvragen. “Bij de verdere planontwikkeling blijven we in gesprek met hen”, aldus het stadsbestuur in een persbericht.
 
© Nationale Onderwijsgids