Hogeschool Rotterdam wint Onderwijspremie voor innovatief onderwijs

Hogeschool Rotterdam heeft donderdag 27 juni de derde plaats bemachtigd tijdens de uitreiking van de Nederlandse Onderwijspremie 2024. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan onderwijsteams in het mbo, hbo en universitair onderwijs die zich onderscheiden op het gebied van onderwijsinnovatie. De onderscheiding in het hoger onderwijs is dit jaar aan Rotterdam Business School - onderdeel van Hogeschool Rotterdam - toegekend vanwege de discipline-overstijgende onderwijsaanpak #Together: een bijzondere samenwerkingsvorm tussen opleidingen, onderwijs en onderzoek die zich samen inspannen om met het werkveld een positieve impact te maken op maatschappelijke vraagstukken. Demissionair minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf heeft hiervoor een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld, dat wordt geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van deze innovatieve onderwijsaanpak. Dat meldt Hogeschool Rotterdam.

De Nederlandse Onderwijspremie heeft tot doel om innovatie en verbetering in het onderwijs te stimuleren. Dit jaar is de prijs uitgereikt tijdens het ComeniusFestival, een festival voor onderwijsprofessionals in het mbo, hbo en wo die zich willen verdiepen in onderwijsvernieuwing. Naast Rotterdam Business School zijn HAN University of Applied Sciences en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en ArtEZ beloond voor hun vernieuwende initiatieven; zij ontvangen achtereenvolgens een geldbedrag van 1.200.000 en 800.000 euro.

Onderwijsvisie 

“We zijn trots op deze erkenning, voor het team en voor de hogeschool. Dit initiatief geeft mooi vorm aan onze onderwijsvisie waarin wij studenten voorbereiden op complexe maatschappelijke vraagstukken. Over de grenzen van opleidingen heen wordt met verschillende onderwijsdisicplines, het onderzoek en het werkveld samengewerkt. Zo worden alle krachten benut om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. #Together is een sprekend voorbeeld van wat mogelijk is als je innovatieruimte geeft aan onderwijsteams en het zijn van een lerende organisatie stimuleert”, vertelt Sarah Wilton-Wels, bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam.

Vernieuwend onderwijs 

#Together ontleent zijn kracht vooral aan de discipline-overstijgende aanpak, vertelt mede-initiatiefnemer Steffie Theuns. “De ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken van vandaag hebben een nieuwe aanpak en een andere manier van werken nodig. Dat vraagt óók om vernieuwend onderwijs. Deze nieuwe onderwijsaanpak, waarbij we buiten de kaders van specifieke opleidingen samenwerken, hebben we binnen de hele Rotterdam Business School tot stand gebracht”, vertelt ze.”#Together is in het hart van ons onderwijs verankerd, in onze cultuur en ons systeem. Dat resulteert in mooie projecten en resultaten waarover niet alleen studenten, maar ook bedrijven enthousiast zijn, omdat het oplossingen brengt die ze zelf niet voor elkaar hadden kunnen krijgen. Goede voorbeelden zijn onze impactvolle projecten voor The Greenery, Bioriginals en Sodexo Nederland. Bedrijven waarvoor onze studenten een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het voorkomen van voedselverspilling, eerlijke prijzen voor telers en een beter verdienmodel door de diversificatie van producten en het opnieuw inzetten van reststromen.”

Derde prijs voor Rotterdam Business School

Fred Feuerstake, directeur van Rotterdam Business School, nam de derde prijs vandaag namens het onderwijsteam uit handen van demissionair minister Dijkgraaf in ontvangst. “De uitdagingen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd, vragen van het hbo om een vernieuwde visie op ons onderwijs. Met #Together bouwen we aan toekomstgericht onderwijs dat disciplines overstijgt. De manier waarop dit structureel is geïntegreerd in een nieuw en innovatief opleidingsmodel is echt uniek. Het stelt onze studenten in staat om al tijdens hun studie bij te dragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken en om impact te creëren. Ze leren interdisciplinair te werken en ervaren de waarde hiervan. Hiervan zullen ze erg veel voordeel hebben in hun verdere carrière”, zegt Feuerstake. “Het is een grote eer dat #Together is bekroond met deze mooie prijs. Het is bovendien een groot compliment voor het onderwijsteam, de docenten, studenten, onderzoekers en het werkveld die er gezamenlijk in slagen om een brug te slaan tussen verschillende disciplines en impact te maken op verschillende niveaus.”  #Together is een succesvolle aanpak die goed bij studenten aanslaat, vertelt Feuerstake. “Sinds de start is het aantal studenten dat voor deze onderwijsvorm kiest sterk gegroeid. Zo namen in het studiejaar 2022-2023 maar liefst 450 studenten deel en zijn dit nu ruim 700 studenten. Dat betekent dat ruim 42 procent van onze derdejaars studenten kiest voor disicpline-overstijgende, opgavegerichte programma's waarin zij samenwerken en leren met studenten van andere opleidingen om complexe vraagstukken op te lossen.”

Door: Nationale Onderwijsgids