Bevordering van de Friese taal in het onderwijs kost minister 18 miljoen euro

Om de Friese taal te promoten trekt het ministerie van Binnenlandse Zaken de komende vijf jaar zo’n 18 miljoen euro uit. In Sneek werd maandag 8 april de nieuwe bestuursafspraak Fries taal en cultuur ondertekend door commissaris van de Koning Arno Brok en demissionair minister Hugo de Jonge. Dat meldt de NOS.

Voor Friestalig onderwijs trekt het Rijk 1,4 miljoen euro uit. De nieuwe minor Friestalige journalistiek aan NHL Stenden moet ervoor zorgen dat Friese media nog makkelijker aan journalisten komen die ook daadwerkelijk Fries spreken.

Mbo-school Firda geeft Fries een vaste plek 

Op de mbo-scholen van Firda krijgt het Fries ook een vaste plek. Volgens De Jonge leren de studenten daar alles wat ze later meenemen in hun werk als beveiliger of verzorgende."Dan is het juist fijn om mensen in hun eigen taal aan te spreken."

Practoraat Fries in het mbo 

De Tweede Kamer gaf het kabinet al eens de opdracht om geld vrij te maken voor een practoraat Fries in het mbo. Fries op het mbo was altijd een tijdelijk project waarvoor de provincie zelf betaalde.

Universitaire bachelorstudie Fries 

De nieuwe universitaire bachelorstudie Fries van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt de komende tien jaar 560.000 euro per jaar van het Rijk en de provincie. De studie zal de opleiding ‘Minorities & multilingualism’ vervangen. Deze laatste studie stopt volgend jaar in Groningen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk