Robbert Dijkgraaf wil snel maatregelen internationale studenten invoeren

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf noemt het goed dat universiteiten "hun verantwoordelijkheid nemen" met maatregelen om het aantal buitenlandse studenten beter te beheersen en het gebruik van de Nederlandse taal te versterken. Hij hoopt op een snelle invoering van maatregelen. Een deel van de "gereedschapskist" van mogelijke maatregelen wil Dijkgraaf zelf vullen met een nieuwe wet over internationalisering in het hoger onderwijs.

De minister wil zijn wetsvoorstel "op zo kort mogelijke termijn" voor advies naar de Raad van State sturen, een belangrijke stap in het wetgevingstraject. Daarvoor zal hij echter nog een aantal kritiekpunten van de Onderwijsraad moeten beoordelen. Dijkgraaf streeft ernaar om zijn wetsvoorstel "zo vroeg mogelijk in het tweede kwartaal" naar de Tweede Kamer te sturen.

Maximumaantal studenten voor Engelstalige trajecten en opleidingen

Met de nieuwe wet moet het voor universiteiten en hogescholen onder meer mogelijk worden om een maximumaantal studenten vast te stellen voor Engelstalige trajecten van opleidingen. Nu kan dat alleen voor de hele opleiding en dat vinden de instellingen niet handig.

Reeks maatregelen 

Universiteiten brachten donderdag een reeks maatregelen naar buiten die ze zelf al willen nemen. Zo gaan ze inventariseren welke opleidingen die nu in het Engels worden gegeven omgezet kunnen worden naar het Nederlands en gaan ze grotendeels stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten. Het doel is niet om internationalisering helemaal stop te zetten, maar wel om het beter beheersbaar te maken.

Door: ANP