Meer meldingen van kwalijk gedrag binnen de kinderopvang en het onderwijs

In het onderwijs en de kinderopvang zijn de laatste jaren vaker meldingen gedaan bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.  De vertrouwensinspecteur maakt dan een dossier aan als er een vermoeden bestaat van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, psychisch of fysiek geweld en radicalisering. Dat meldt de NOS. 

Leerlingen, docenten, directies en zelfs ouders kunnen een melding doen bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Dossiers 

In het onderwijs zijn er in schooljaar 2022-2023 2152 nieuwe dossiers bij het meldpunt binnengekomen. In het schooljaar van 2021-2022 waren dat er 1743. In de kinderopvangsector ging het in 2022 om 233 dossiers. In 2019 waren het er nog maar 134.

Rapport kinderopvang 

Het rapport van de kinderopvang gaat nog over 2022, want er is vertraging opgelopen bij publicatie van de cijfers. Omdat de kinderopvang in de tussenliggende jaren gedeeltelijk dicht moest vanwege corona, worden de cijfers vergeleken met 2019.

De onderwijsinspectie heeft geen verklaring voor de stijging, want daar is geen onderzoek naar gedaan.

Psychisch geweld 

Het onderwijs kent de meeste dossiers die gaan over psychisch geweld. Daarna volgen fysiek geweld en seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie of seksueel misbruik gaat het vaak om leerkrachten of ondersteunend personeel die zich richten tot een minderjarige leerling of student.

Stijging binnen alle categorieën

De kinderopvang laat een stijging zien binnen alle categorieën. In 22 van de 26 dossiers die gingen over seksueel misbruik verwees de vertrouwensinspecteur de melder door naar de politie. De daders zijn dan vaak personen die verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Dat zijn niet alleen de medewerkers zijn, maar dat kunnen ook vrijwilligers of huisgenoten van de gastouder zijn.

Ernstig geweld op basisscholen en middelbare scholen 

De helft van het aantal dossiers in het onderwijs gaat over kinderen jonger dan 13 jaar. Op basisscholen en middelbare scholen is er een stijging van ernstig geweld te zien. Afgelopen schooljaar werd er niet alleen geduwd, maar waren er ook veel mishandelingen te zien.

Melding doen bij een vermoeden 

De houder van de kinderopvangorganisatie is verplicht om een melding te maken als er een vermoeden is van een zedenmisdrijf of mishandeling van een kind. In het onderwijs geldt dat alleen als er een vermoeden is van seksueel misbruik.

Meldplicht in het onderwijs 

Er ligt wel een wetsvoorstel klaar om de meldplicht in het onderwijs uit te breiden met seksuele intimidatie. Het slachtoffer hoeft in de nieuwe wet dan ook niet langer een minderjarige of wilsonbekwame leerling te zijn. Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moet de meldplicht gaan gelden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk