Koning brengt werkbezoek aan Scheepvaart en Transport College

Koning Willem-Alexander brengt op woensdagochtend 7 juni samen met minister Dijkgraaf van Onderwijs een werkbezoek aan het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam. Het werkbezoek staat in het teken van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Tijdens het bezoek komen thema’s aan bod zoals de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt, samenwerkingen met het bedrijfsleven en de bijdrage die het mbo kan leveren aan de innovatie en energietransitie in de scheepvaart. Dit meldt het Koninklijk Huis.

 

Goed opgeleide vakmensen zijn cruciaal voor de samenleving en de economie. Tegelijkertijd daalt de instroom in het mbo door met name demografische krimp. De minister van Onderwijs heeft samen met vertegenwoordigers van scholen, studenten, docenten, bedrijven en gemeenten de ‘werkagenda mbo’ opgesteld om het mbo te versterken. Deze werkagenda richt zich op drie prioriteiten: het bevorderen van kansengelijkheid, het versterken van kwaliteit, onderzoek en innovatie en het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Verbinding tusen opleidingsaanbod en arbeidsmarkt

Het STC en de overkoepelende STC Group zorgen ervoor dat er een goede verbinding is tussen het opleidingsaanbod en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Als beroepscollege voor vmbo, mbo, hbo en volwassenenonderwijs zet STC zich ervoor in om studenten te laten leren door praktijkervaring en samenwerkingen met de sector. De studenten leveren op hun beurt met kennis en innovatieve ideeën een bijdrage aan de ontwikkeling van bedrijven in en om de haven. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs waarvan beide partijen profiteren.

Tijdens het werkbezoek brengen de Koning en de minister een bezoek aan het emissieloze opleidingsschip Ab Initio. Dit schip is ontworpen door leerlingen, studenten en medewerkers van STC en medegefinancierd door het bedrijfsleven en de overheid. Na een introductie op het onderwijs en de aandachtspunten in het mbo krijgen Koning Willem-Alexander en minister Dijkgraaf een rondleiding over het schip. Studenten, docenten en instructeurs lichten daarbij de totstandkoming en de duurzame en innovatieve aspecten van de Ab Initio toe.

Maritiem Tech Platform

Tevens spreken de Koning en de minister met vertegenwoordigers van het Maritiem Tech Platform over de samenwerking tussen de maritieme industrie en het onderwijs in de regio. In het Skillslab Maritiem tonen studenten vervolgens hoe zij schepen ontwerpen, prototypes maken en testen. In een afsluitend gesprek gaan de Koning en de minister met onder meer vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs dieper in op de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt, de uitdagingen die daarbij komen kijken en de vraag hoe het beroepsonderwijs ingezet kan worden voor maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie.

Door: Nationale Onderwijsgids
Afbeelding: Bart Maart - RVD