Kabinet investeert in vergroten kansengelijkheid in het mbo

Het kabinet investeert in het versterken van het mbo. Het gaat met name om het vergroten van kansengelijkheid, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en een impuls aan de kwaliteit. Zo wil minister Dijkgraaf van Onderwijs ervoor zorgen dat mbo’ers een cruciale rol kunnen blijven spelen in onze economie en samenleving. Het kabinet investeert de komende jaren enkele honderden miljoenen euro’s in de drie mbo-prioriteiten. Dit meldt Rijksoverheid.

 

Dijkgraaf pleit nadrukkelijk voor een gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten ten opzichte van hbo- en universitaire studenten. “Voor zo’n gelijkwaardige behandeling moeten nog vele stappen genomen worden. Dat zit bijvoorbeeld in bewustwording in taalgebruik, de betrokkenheid in het studentenleven en bij het opdoen van buitenlandervaring.”

Drie prioriteiten

Minister Dijkgraaf heeft drie prioriteiten voor de Werkagenda mbo: vergroten van de kansengelijkheid, verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en meer kwaliteit, onderzoek en innovatie in het mbo. “Ik heb de afgelopen tijd studenten gesproken die van ver kwamen, uit een kansarme omgeving met weinig perspectief. Maar gemotiveerd door de barrières die ze zelf hebben overwonnen en geholpen door de docenten die hen inspireerden zijn ze uiteindelijk veel verder gegaan dan de doelen die de omgeving hun gesteld had. Ik wil het rijke talent op het mbo laten bloeien.”

Het uitbannen van stagediscriminatie in het mbo heeft voor minister Dijkgraaf topprioriteit.  Hij zet ook in op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, de begeleiding van kwetsbare studenten van school naar werk en de doorlopende leerroutes in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo).

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Veruit de meeste  mbo-studenten vinden gelukkig (snel) een baan. Toch is er in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog het nodige te verbeteren. Zo vallen er mbo-studenten uit door een verkeerde studiekeuze. Minister Dijkgraaf wil daarom de loopbaanoriëntatie en de begeleiding verstevigen, bijvoorbeeld door meer arbeidsmarktinformatie in de voorlichting.

Meer kwaliteit, onderzoek en innovatie in het mbo

Jongeren beheersen basisvaardigheden voor taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid steeds minder goed. Minister Dijkgraaf wil mbo-studenten beter monitoren op hun basisvaardigheden. Daarom moet er een duidelijke visie komen op basisvaardigheden en de bijbehorende onderwijsdoelen. Ook wil de minister de kwaliteit van docenten burgerschap en digitale vaardigheden verbeteren.

Tenslotte wil minister Dijkgraaf de innovatiekracht van het mbo versterken. Zo moet het mbo met haar ontwikkelkracht naadloos passen in de keten van onderzoek en innovatie, in samenwerking met het hoger onderwijs en de wetenschap. Hij wil onderzoeken of er een netwerk van innovatieve docenten en docent-onderzoekers opgezet kan worden,  aangejaagd met beurzen of premies.

Door: Nationale Onderwijsgids