Hbo-docenten minder vaak in schaal 12

Hbo-docenten zitten steeds vaker in de middelste salarisschaal. Daarmee is de kloof met de hoogste salarisschaal weer groter geworden. Dat meldt Profielen HR op basis van cijfers van de Vereniging Hogescholen.

Vaak krijgen docenten die complexer werk doen ook meer salaris. Zo is er een verschil tussen docenten die standaardlessen geven of vernieuwend zijn in het onderwijs. Afhankelijk hiervan worden docenten in gedeeld in schalen. Hbo-docenten zitten in principe in schaal 10, 11 of 12.

Het onderwijs aan de hogescholen is niet makkelijker geworden door de jaren heen. Maar toch zijn er steeds minder docenten op het hbo die in de hoogste schaal zijn ingedeeld. Daarnaast wordt de kloof tussen schaal 11 en 12 steeds groter. Deze twee groepen waren vroeger bijna even groot.

De gevolgen zijn aanzienlijk. Wanneer een docent wordt ingeschaald aan de top van schaal 12 verdient die ruim dan 700 meer dan in schaal 11. In vergelijking met het maximumsalaris in schaal 10 scheelt het zelfs 1.500 euro.

Ongeveer 12 procent van de docenten aan de hogescholen zit in schaal 10. Overig onderwijzend personeel, zoals instructeurs, zitten in lagere schalen en personeel zoals lectoren, die in hogere schalen zitten, worden buiten beschouwing gelaten.

Grote verschillen tussen scholen

Ook zijn er verschillen in salaris tussen de verschillende hogescholen. Windesheim heeft bijvoorbeeld bijna geen docenten in schaal 10. De hogeschool Leiden daarentegen heeft ruim een kwart van de docenten in schaal 10 aan het werk.

De hogeschool Leiden heeft van de grote hogescholen ook de minste docenten in schaal 12, ongeveer 20 procent. Deze school is al bezig met een inhaalslag, voorheen was de verdeling nog minder in balans. De inhaalslag is weer tot staan gebracht: uit de cijfers blijkt dat de verhouding bij de hogeschool Leiden weer slechter is geworden in vergelijking met vorig jaar.

Daarentegen zegt de schaalindeling niet alles over het uiteindelijke salaris van de docenten. Het maximum van schaal 10 is bijvoorbeeld hoger dan het minimum in schaal 11.

Vergrijzing

Het is al langer duidelijk dat steeds minder docenten worden ingeschaald in schaal 12. De hogescholen wijten dit aan vergrijzing. Zij stellen dat zij nieuwe docenten moeten aannemen die het werk van een docent in schaal 12 niet kunnen vervullen. Tegelijkertijd zijn er veel oudere docenten die met pensioen gaan.

Op het moment dat er een masterniveau vereist is voor een functie, moeten de hogescholen volgens afspraken de docenten aannemen in schaal 11. Dat doen zij echter niet altijd en het aandeel van docenten in schaal 10 is al jaren ongeveer op hetzelfde niveau.

Door: Nationale Onderwijsgids