Het hbo moet de toestroom naar universiteiten gaan keren

Vijf verschillende adviesbureaus doen in opdracht van minister Dijkgraaf een toekomstverkenning voor het hoger onderwijs en het mbo. De belangrijkste toekomstverkenning verschijnt echter deze maand. Dan komt minister Dijkgraaf met zijn brief over internationalisering. Als de minister luistert naar de meerderheid van de Kamer, dan heeft dat verregaande consequenties voor het hbo en de universiteiten. De Kamer wil namelijk dat de minister het Engels stevig terugdringt in het hoger onderwijs en dan met name aan de universiteiten. Veel bacheloropleidingen die uitsluitend op buitenlandse studenten drijven zullen dan verdwijnen. Dat meldt ScienceGuide. 

Wijnand van den Brink, CvB-lid van de Hogeschool Rotterdam heeft uitgesproken ideeën over wat er in een toekomstverkenning moet staan. “Wij hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan het opstellen van onze nieuw strategische agenda. Wij kunnen meer beïnvloeden dan we denken, zeker de Hogeschool Rotterdam.”

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

Volgens het CvB-lid moet er ook een heldere rolverdeling komen voor universiteiten en hogescholen. “Het zou mooi zijn als het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt bij de universiteiten. Daar hebben ze niet zoveel studenten voor nodig als degenen die daarna die kennis gaan valoriseren in het hbo en mbo. Op die manier kunnen we met de beschikbare middelen veel effectiever met elkaar omgaan.” 

Masters 

Dat is ook de reden dat de hogeschool de aandacht wil gaan verleggen. De Hogeschool Rotterdam zal veel meer masters gaan ontwikkelen om te zorgen dat die grote toestroom naar de universiteiten gekeerd wordt. “Op het moment dat wij als hogeschool meer masters aanbieden en aan mensen laten zien dat die doorstroom mogelijk is, dan kun je uiteindelijk ook hier het niveau behalen om goed praktijkgericht onderzoek te doen.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk