In Haagse Hogeschool halen internationale studenten verblijfsvergunning op

Duizenden internationale studenten kwamen afgelopen zaterdag naar De Haagse Hogeschool om hun verblijfsdocumenten op te halen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Aanstaande zaterdag 24 september kan een tweede groep studenten hier opnieuw terecht. Om in Nederland te studeren hebben studenten van buiten de EU een verblijfsvergunning nodig. Zowel voor studenten als voor de IND biedt het voordelen om het uitreiken van die verblijfsdocumenten op een centrale manier te organiseren. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Dit jaar zijn tot en met juli 16.630 aanvragen ingediend bij de IND voor een studievergunning. Dit is een toename ten opzichte van 2021. Vooral studenten uit China, India en Amerika komen in Nederland studeren. In aanloop naar het nieuwe collegejaar komen verreweg de meeste aanvragen binnen. In een paar maanden tijd beoordeelt de IND al deze verzoeken die door de onderwijsinstellingen worden ingediend. De onderwijsinstellingen hebben dan al deels beoordeeld of de student aan de verblijfsrechtelijke voorwaarden voldoet. De IND toetst en besluit daarna binnen twee weken of iemand ook daadwerkelijk naar Nederland kan komen. Vrijwel iedereen krijgt een positief besluit.

Verblijfsdocument

Na een positief besluit wordt door de IND een verblijfsdocument uitgereikt waarmee een student kan aantonen in Nederland te mogen verblijven. Dit jaar is de uitreiking van deze verblijfsdocumenten centraal georganiseerd op twee dagen in Den Haag. Hier komt de overgrote meerderheid van de studenten van buiten de EU naar toe.

Mensen die een verblijfsdocument op willen halen bij de IND hebben de laatste maanden te maken met oplopende wachttijden. Merel Hekker, manager dienstverlening IND: “Om ervoor te zorgen dat studenten toch in september in bezit komen van hun verblijfsdocument hebben we gekozen voor een andere aanpak. Met een centrale uitreiking zetten we onze medewerkers zo effectief mogelijk in en voorkomen we dat anderen langer moeten wachten vanwege de studiepiek.”  

Centrale uitreiking 

De Haagse Hogeschool heeft aangeboden om de centrale uitreiking te faciliteren op de hoofdlocatie, vlakbij NS-station Hollands Spoor. Er is nauw samengewerkt met de 26 betrokken onderwijsinstellingen om dit te organiseren. Zo zijn studenten verdeeld over de twee zaterdagen, elke dag heeft zeven tijdsloten van een uur. De onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een verdeling van hun studenten.

Soepele start van de studententijd 

De Haagse Hogeschool zorgt dat voldoende faciliteiten beschikbaar zijn om de dagen soepel te laten verlopen. Marlies Rexwinkel, teamleider Inschrijvingen en International Office van De Haagse Hogeschool: “Op De Haagse Hogeschool starten ieder jaar weer nieuwe internationale studenten. We weten uit ervaring hoeveel tijd en energie het kost om uit te zoeken hoe alles op de hogeschool en in Nederland werkt. Het is een hele zorg minder als ze snel kunnen beschikken over hun verblijfsdocument zodat ze zich kunnen richten op hun studie en medestudenten. Daar komen ze per slot van rekening voor. Als wij op deze manier kunnen bijdragen aan een soepele start van de studententijd van zoveel mogelijk internationale studenten hier in Nederland, dan doen we dat graag.”

Voor veel studenten van buiten Europa is het ophalen van hun verblijfsdocument in Den Haag een mooie eerste kennismaking met de hofstad. Velen van hen verlieten de Haagse Hogeschool met grote tevredenheid over de service die op deze manier geboden is. Ze vertelden snel en prettig geholpen te zijn door de medewerkers van de IND en uit te kijken naar hun verblijf in Nederland. 

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid