Voor een leven lang ontwikkelen maakt het kabinet 1,2 miljard euro vrij

Het kabinet gaat investeren in leerrechten en ze maken daar nu 1,2 miljard euro voor vrij. Dat staat in het coalitieakkoord. In 2030 moet 62 procent van de Nederlanders deel hebben genomen aan om- of bijscholing. Dat meldt ScienceGuide. 

De urgentie van het blijven leren en ontwikkelen is groot door de krapte op de arbeidsmarkt en de grote transities in energie en klimaat. Daarom heeft het kabinet de ambitie om de leer- en ontwikkelcultuur in Nederland te stimuleren. Het is de bedoeling om de trend van stagnerende deelname aan scholing en training te keren. Het kabinet streeft naar een scholingsdeelname van 62 procent van alle volwassenen in Nederland in  2030.  Momenteel ligt dat percentage rond de 40 procent. 

Verschillende initiatieven 

Ondanks dat er al verschillende initiatieven waren van de MBO Raad, UNL en VH om het Leven Lang Leren te stimuleren, heeft dat niet het gehoopte effect gehad. De UNL heeft vorig jaar de website universitairdoorleren.nl gelanceerd, maar uit een analyse blijkt dat weinig mensen op de website terechtkomen.

Leeroverzicht.nl 

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil graag duidelijkheid scheppen en wil een plek creëren waar je alle relevante informatie kan vinden over waar je kunt leren. “Waar staat bij wie je kan aankloppen met vragen over bijvoorbeeld een nieuwe studie. En waar ook staat hoe je zo’n opleiding kan betalen. Binnenkort gaat de website leeroverzicht.nl live, een initiatief van de overheid, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen”, aldus Wiersma.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk