600.000 euro voor onderwijsinnovatie uit Comeniusprogramma naar Saxion

Saxion ontvangt twee beurzen voor het vernieuwen en in de praktijk brengen van onderwijsinnovatie. Teamleider Aldo van Duivenboden krijgt 500.000 euro voor zijn project: ‘Organizing purpose driven learning’ en hoofddocent/onderzoeker Tjark Huizinga krijgt 100.000 euro voor zijn project: ‘Bevorderen van krachtige leergemeenschappen voor flexibel masteronderwijs’. Dat meldt hogeschool Saxion. 

Met het Comeniusprogramma wil de overheid onderwijsprofessionals stimuleren hun ideeën over onderwijsinnovatie in de praktijk te brengen. 

Leergemeenschappen 

Met zijn beurs wil Aldo een operationeel prototype ontwikkelen, in de vorm van een niet-voorschrijvend jaarlijks onderwijsprogramma. ‘’De nieuwe rol van het onderwijs is het verbinden van sense of purpose van studenten met de huidige maatschappelijke uitdagingen’’, zegt Aldo van Duivenboden. ‘’Als we erin slagen om studenten hun autonome motivatie te laten ontdekken en studenten laten ervaren dat ze werken aan echte vraagstukken dan draagt dat bij aan de bloei van studenten, de maatschappij en de ecologie. Het plan is om leergemeenschappen op te zetten waarin studenten, docenten, en professionals samenwerken en leren en waarin concrete bijdragen worden geleverd aan het welzijn en de “volhoudbaarheid” van de samenleving’’.

Flexibeler onderwijs 

Tjark gaat onderzoeken hoe masteronderwijs flexibeler kan worden ingericht om zo dit type onderwijs door te ontwikkelen afgestemd op wensen en behoeften van studenten. ‘’Tijdens de coronapandemie is onderwijs sterk wisselend in vorm, inhoud en didactisch verzorgd. Zeer flexibel voor studenten, maar het kan de binding met de opleiding en medestudenten negatief beïnvloeden’’ zegt Tjark Huizinga. ‘Het vinden van een goede balans is een lastige opgave. We gaan binnen vijf masters uit drie academies testen en bepalen wat werkt om de wensen en behoeften te vervullen". Als dat lukt dan wordt er naast meer kennis over flexibel onderwijs waarbinnen binding behouden blijft ook een toolbox ontwikkelt waarmee masteronderwijs flexibeler ingericht kan worden zodat ook andere opleidingen daarvan kunnen profiteren.

Comeniusbeurs 

Sinds 2017 hebben in Nederland 200 onderwijsprofessionals een Comeniusbeurs uit het programma ontvangen. Binnen het programma zijn er drie verschillende beurzen; de Teaching-, Senior- en Leadership Fellow. De Teaching- en Senior Fellowbeurzen, werden uitgegeven onder vier verschillende thema’s, de beurs van Tjark valt onder: ‘Samen studeren op de hybride campus’. Aldo van Duivenboden werkzaam binnen de International Business School van Saxion, heeft een Leadership Fellowbeurs gekregen en Tjark Huizinga werkzaam binnen het lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs, heeft een Senior Fellowbeurs gekregen. Alle ontvangers van de beurzen vormen samen een netwerk, waardoor het hele hoger onderwijs profiteert van de vernieuwingen die tot stand komen.

Onderwijs in het buitenland 

Verder heeft Saxion ook vijf VIS-(Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten) beurzen gekregen, in totaal een bedrag van 75.000 euro. Doel van deze beurzen is om minimaal 20 procent van alle studenten een periode onderwijs te laten volgen in het buitenland. Saxion gaat aan de slag met: Civiele Techniek in Vietnam, Chemische Technologie in Indonesië, Fysiotherapie in Oostenrijk en Duitsland, Ruimtelijke Ordening in Albanië en Roemenië en Integrale Veiligheidskunde in Finland, Duitsland en België.

Professionele identiteit 

In 2020 ontving Kariene Woudt-Mittendorff ook een Comeniusbeurs, zij gebruikte deze beurs om studenten in thuisgroepen te laten werken aan hun professionele identiteit. Het doel hiervan was om studenten als zelfbewuste professional de arbeidsmarkt op te laten gaan. Kariene is werkzaam als associate lector binnen het lectoraat Innovatief & Effectief onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids