Landelijke Studentenvakbond presenteert Actieplan Sociale Veiligheid

Vandaag publiceerde de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek waaruit blijkt dat vier procent van de studenten grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren op hun opleiding. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komt daarom met het Actieplan Sociale Veiligheid. LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Zo’n 30.000 studenten hebben met grensoverschrijdend gedrag te maken gehad. Dat is een schokkend aantal. Een onderwijsinstelling moet een veilige omgeving zijn. Er is actie nodig om te voorkomen dat studenten slachtoffer worden van ongewenst gedrag.” Dit meldt de LSVB.

Een van de aanbevelingen uit het Actieplan is het investeren in een toegankelijke meldprocedure. Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat de helft van de studenten geen klacht indient omdat ze geen vertrouwen hebben in de klachtenprocedure. Boahene: “Een student die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag heeft laagdrempelige hulp nodig. Goede communicatie is daarvoor onmisbaar. Het komt nu nog te vaak voor dat studenten niet weten waar ze terecht kunnen of dat de meldprocedure onnodig ingewikkeld is. ”

Ombudsfunctionaris 

Volgens de LSVb zouden onderwijsinstellingen ook een onafhankelijke ombudsfunctionaris moeten aanstellen, die klachten van studenten behandelt. Boahene: “Een aantal onderwijsinstellingen heeft al een ombudsfunctionaris. Studenten zijn daar erg over te spreken. Ze kunnen hun verhaal doen en merken dat er echt iets met hun klacht gebeurt.” Het volledige Actieplan is hier te lezen. De acht aanbevelingen zijn:
1. Iedere instelling moet ten minste 1 FTE aan ombudsfunctionarissen aanstellen.
2. Investeren in nazorg.
3. Verantwoording afleggen in het jaarverslag over activiteiten ten behoeve van sociale veiligheid.
4. Maak meldprocedures die goed vindbaar en toegankelijk zijn.
5. Geef trainingen aan personeel over sociale veiligheid.
6. Geef trainingen aan studenten over sociale veiligheid.
7. Ontwikkel beleid dat gericht is op preventie.
8. Zorg voor diversiteit in vertrouwenspersonen.

Door: Nationale Onderwijsgids