Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht gaan nog grondiger samenwerken

Betere aansluitingen op elkaars opleidingen en het combineren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderwijs en onderzoek ten behoeve van de regio, met een focus op ICT/data science, gezondheid en science/chemistry. In een notendop is dat de inhoud van de intensievere samenwerking die Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht (UM) aangaan door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op 30 september 2021. Met een helder doel voor de studenten van morgen: studenten van Zuyd Hogeschool kunnen soepel doorstromen naar de UM en vice versa. Dit melden Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. 

Daarnaast wordt inhoudelijke samenwerking opgezocht tussen opleidingen en vindt uitwisseling van stagemogelijkheden plaats. De samenwerking tussen UM en Zuyd begint niet from scratch. De twee hebben een rijke geschiedenis aan samenwerking, die ze met de overeenkomst verder uitbouwen.

Excellent onderwijs en onderzoek

Intensievere samenwerking zorgt voor een stevig hoger-onderwijs-cluster in Limburg dat een sterke bijdrage levert aan de maatschappelijke uitdagingen en kansen in de regio en daarbuiten. Dat past bij de huidige transitie van de regio naar een moderne kennisintensieve economie en maatschappij. Excellent onderwijs en onderzoek vormen de basis voor de ontwikkeling van een duurzame, gezonde en economisch stabiele regio. Via gezamenlijke projecten waarin kennis en kunde worden omgezet (‘gevaloriseerd’) naar concrete producten en diensten, dragen UM en Zuyd daaraan bij.

Gezamenlijke projecten

Samenwerking tussen UM en Zuyd is niet nieuw. Er zijn al veel gezamenlijke projecten, programma’s en initiatieven, waarbij vaak ook overheden en bedrijven betrokken zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs), het gecombineerde Center of Expertise en Centrum voor innovatief vakmanschap voor chemie en materialen op de Brightlands Chemelot Campus. Verder zijn Zuyd en UM strategische partners binnen de AI Hub Brightlands. Daarmee zet Limburg in op het verder ontwikkelen van data science en AI (Artificial Intelligence) als economische factor, die helpen bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ook in de bestaande Academische Werkplaatsen Ouderenzorg / Publieke gezondheid / Duurzame Zorg en tal van andere projecten, zorgen UM en Zuyd voor de verbinding van onderzoek en onderwijs met beleid en praktijk.

Wederzijdse terug- en doorstroommogelijkheden

De samenwerkingsovereenkomst nu zorgt voor intensivering en meer focus. Zuyd en UM zetten bijvoorbeeld in op verdere wederzijdse terug- en doorstroommogelijkheden, inhoudelijke samenwerking tussen opleidingen en uitwisseling van stagemogelijkheden. De focus ligt op drie prioritaire thema’s: ICT/data science, gezondheid en science/chemistry. Die sluiten goed aan op de bredere regionale (maatschappelijke en economische) agenda. De valorisatie van het onderwijs en onderzoek van Zuyd en UM binnen deze thema’s, versterkt het investeringsklimaat voor bedrijven.

Door: Nationale Onderwijsgids