Veerkracht centraal in nieuwe Sectoragenda Hbo kunstonderwijs 2021-2025

Onderwijsminister van Engelshoven heeft gisteren de Sectoragenda Hbo Kunstonderwijs 2021 – 2025 in ontvangst genomen. Hierin wordt de ambitie beschreven om een nog veerkrachtiger sector te worden die voortdurend in verbinding staat met de ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving, en die onderwijs en onderzoek innoveert. Dit meldt de Vereniging Hogescholen. 

In de nieuwe agenda, die tot stand is gekomen door de inbreng van lectoren, docenten, studenten, bestuurders en partijen uit het werkveld van kunst, cultuur en creatieve industrie, staat ‘veerkracht’ centraal.
 

Sociale veiligheid

Daarbij is onder andere veel aandacht voor sociale veiligheid, waarvoor de sector al een gezamenlijke aanpak heeft uitgewerkt. Daarnaast blijft een Leven Lang Ontwikkelen een belangrijk speerpunt. 
 

Leven Lang Ontwikkelen

Hierbij wordt ingezet op vijf onderling samenhangende en elkaar versterkende punten: werkveld en arbeidsmarkt, open leeromgevingen, blended learning, talentontwikkeling en vooropleidingen, en kunstvakdocentopleidingen. 
 

Onderzoek

Tenslotte is er aandacht voor het verstevigen van de onderzoekscultuur in het onderwijs, op de verdere ontwikkeling van de Professional Doctorate en van de lectoraten, en op strategische samenwerking in onderzoek met werkveld en andere partners.  
 
De komende jaren zal de sector deze veerkracht verder vergroten met gezamenlijke ambities op het gebied van weerbare studenten, diversiteit en inclusie, en de relatie met de omgeving.
 
Door: Nationale Onderwijsgids