Jongeren zijn weer banger en meer gestrest door corona

Tijdens het voorlopige hoogtepunt van de corona-uitbraak in april, bleek een groot deel van de Nederlandse bevolking angstig en onzeker. Bij de heropening van de samenleving begin juli was de angst en onzekerheid afgenomen, maar dat heeft zich niet doorgezet. Er is weer sprake van een toename van angst- en stressgevoelens én een verdere afname in het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD. Dit meldt de Erasmus Universiteit. 

De gevoelens van angst en stress en ten gevolge van het virus zijn in november 2020, tijdens de tweede golf, weer sterk toegenomen en soms zelfs hoger dan het niveau van april van dit jaar. Meer mensen zien corona als bedreiging voor zichzelf, hun vrienden en vooral hun familie. Opvallend is dat 40 procent van de 25.185 respondenten binnen het onderzoek zegt dat ze het gevoel hebben dat ze niets hebben om naar uit te kijken. 
 
Jongeren en mensen met kwetsbare maatschappelijke posities, zoals een laag inkomen, een lage opleiding, geringe werkzekerheid, en een beperkt ondersteunend netwerk, hebben relatief meer onvrede over het overheidsbeleid dan groepen met een sterkere maatschappelijke positie en een sterker ondersteunend netwerk.
 

Minder mijding van sociale contacten

Voor de overgrote meerderheid van de respondenten (90 procent) zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM nog steeds de norm. Dit is veel minder het geval voor de maatregelen die zich richten op het beperken van contacten. Er is geen groot verschil met de situatie in juli, toen een groot deel van deze maatregelen was versoepeld. Blijkbaar is het mijden van contacten in de tweede golf moeilijker dan tijdens de eerste golf, aldus de onderzoekers.
 

Minder vertrouwen in overheid

In april constateerde de Erasmus Universiteit zeer veel vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD. Maar na april is dat vertrouwen afgenomen. Het vertrouwen in de landelijke overheid is teruggelopen van bijna 70 procent naar 55 procent, in het RIVM van 75 procent naar 60 procent en in de GGD van 78 procent naar 65 procent.
 
Door: Nationale Onderwijsgids