Studenten sturen brandbrief over gebrek aan woningen in binnensteden

Studentensteden proberen studenten te weren uit de binnensteden en daar zijn de studenten in kwestie het al jaren mee oneens. Het probleem is volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) nu zo groot dat ze een brandbrief heeft geschreven aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dit meldt NOS.

In de brandbrief schrijft de LKvV over de maatregelen die gemeenten nemen of hebben genomen om het aantal studenten dat in stadscentra woont te doen afnemen. Rotterdam wil bijvoorbeeld het toekennen van vergunningen aan studentenhuizen in wijken stopzetten voor een periode van een jaar, en Amsterdam wil het opsplitsen van woningen in kamers tegengaan. In Eindhoven mag er geen nieuwe kamerverhuur gestart worden als er binnen 30 meter al een verhuurpand of woningsplitsing is. In plaats daarvan bouwen gemeenten dure studentencomplexen in randgemeenten die ver van de binnensteden vandaag liggen. Daardoor stijgt het aantal studio-appartementen en daalt het aantal gewone studentekamers. De LKvV vindt het onbegrijpelijk dat deze maatregelen worden genomen terwijl er zo’n groot tekort aan studentenwoningen is.

Leefbaarheid

Dense van de Sant, voorzitter van de LKvV zegt in het NOS Radio 1 Journaal: “Studenten hebben een positief effect op een stad. Ze maken de stad dynamischer. Het zijn jonge actieve mensen, ze doen vrijwilligerswerk, ze ondernemen, ze organiseren van alles. Studenten maken een binnenstad bruisend.” Hier is echter niet iedereen het mee eens. Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast en de grote in- en uitstroom die ontstaat door het verhuizen van studenten doet weinig voor de leefbaarheid, aldus gemeenten.

Door: Nationale Onderwijsgids