'Ook afstandsonderwijs moet van goede kwaliteit zijn'

Nu het nieuwe studiejaar gestart is, is duidelijk geworden dat corona nog enige tijd voor verstoring van het reguliere onderwijs zal zorgen. Veel onderwijs is nu digitaal, met name in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Daarnaast hebben scholen in alle sectoren te maken met bovengemiddelde afwezigheid van leraren en leerlingen/studenten. Hierdoor zal een deel van het onderwijs op alle scholen en opleidingen ook de komende periode online blijven plaatsvinden. Dit meldt Onderwijsinspectie.

Ook afstandsonderwijs moet natuurlijk van goede kwaliteit zijn. Om hier effectief toezicht op te kunnen houden ontwikkelt de onderwijsinspectie een werkwijze om de kwaliteit van dit onderwijs te kunnen bepalen en stelt deze een toezichtvisie op afstandsonderwijs op, in overleg met het onderwijsveld.
 

Wat levert het project ‘Afstandsonderwijs COVID-19: kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’ op?

Het project bestaat uit verschillende activiteiten. De inspectie ontwikkelt instrumenten om de kwaliteit van afstandsonderwijs en hybride onderwijs (en de borging hiervan) effectief in kaart te brengen en te beoordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lesobservaties van digitale lessen, schoolbezoeken en een gespreksleidraad voor bestuursgesprekken. Deze instrumenten zijn in ontwikkeling, de inspectie zorgt dat ze in elke sector worden beproefd. Tegelijkertijd wordt een toezichtvisie op afstandsonderwijs ontwikkeld, gevoed door de wettelijke kaders en de wetenschap.
 

Bekendmaking resultaten

De eerste activiteiten zijn al gestart, de definitieve versies van de toezichtinstrumenten moeten in december 2020 klaar zijn. De inspectie gebruikt deze niet alleen voor versterking van het instellingstoezicht en de bestuursgesprekken, maar ook voor de Staat van het Onderwijs. De eerste uitkomsten worden gebruikt voor de Staat van het Onderwijs 2021 om hiermee een eerste inzicht te geven in de kwaliteit (en kwaliteitsborging) van het afstandsonderwijs en hybride onderwijs in Nederland.
 
Door: Nationale Onderwijsgids