Start Cultuurcampus Rotterdam in 2022

Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam tekenden recent het convenant waarmee de komst van de Cultuurcampus op Zuid een stap dichterbij is. De Cultuurcampus gaat bijdragen aan meer hoger onderwijs, cultuur en toerisme op Zuid. De partijen werken de afspraken in de komende tijd verder uit, zodat zij in 2022 de eerste onderwijsactiviteiten kunnen starten op de locatie Charloisse Hoofd. Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Rutger Engels, Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam is enthousiast: “De Cultuurcampus op Zuid moet een plek worden waar studenten zich verder kunnen ontwikkelen, een samensmelting van onderwijs en onderzoek op snijvlakken van wetenschap en kunsten. Tegelijkertijd moet wetenschappelijk en hoger onderwijs in principe toegankelijk zijn voor iedereen in Rotterdam. Vanuit de Cultuurcampus kunnen wij meer verbinding krijgen met talentvolle Rotterdamse jongeren. We hebben onze jongeren hard nodig voor de ontwikkeling en toekomst van deze prachtige stad.”
 

Meer diverse instroom

De Cultuurcampus biedt een prominente plaats aan hoger onderwijs. De betrokken onderwijsinstellingen willen graag bijdragen aan onderzoek naar maatschappelijke kwesties die op Zuid spelen. Vanuit verschillende onderzoeks- en onderwijsdisciplines en samen met creatieve makers en denkers. Het onderwijs verwacht ook een meer diverse instroom van studenten, vanwege de locatie op Zuid.
 
Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme: “Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Daar sta ik als wethouder voor. Ik juich het dan ook van harte toe dat er hoger onderwijs naar Zuid komt. Dat inspireert en motiveert jongeren uit de buurt om hun talenten volop te benutten. En wat is mooier om in je eigen buurt te kunnen studeren aan de hogeschool of universiteit? Bovendien wordt de Cultuurcampus op termijn een iconische plek waar ongetwijfeld veel toeristen naar toe komen. Dat biedt weer kansen op werkgelegenheid voor de Rotterdammers van Zuid.”
 

Door: Nationale Onderwijsgids