Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

Voorzitter Anka Mulder, voorzitter van het college van bestuur van Saxion, wil dat de financiering voor onderwijs en onderzoek in het hbo verbetert. Hiervoor pleitte ze donderdag bij de opening op het congres ‘Impact van ondernemende hogescholen binnen regionale ecosystemen.” Zonder verbetering zal het aanbod van het onderwijs op regionaal niveau verschralen. Dit meldt Saxion. 

Volgens Mulder is er nauwelijks financiering voor de onderzoeksfunctie van het hbo. In het wetenschappelijk onderwijs is de verdeling tussen de financiering voor onderwijs en onderzoek fifty-fifty, terwijl het geld in het onderwijs voor 96 procent naar het onderwijs gaat en slechts 4 procent naar onderzoek.

Variabele financiering

“Het wo ontvangt 2 miljard euro aan eerstegeldstroom onderzoeksfinanciering per jaar, het hbo zo’n 100 miljoen”, aldus Mulder. De voorzitter noemt de financiering voor het onderwijs vreemd en variabel. Zo is slechts 20 procent ervan stabiel en is de overige 80 procent gebaseerd op studentenaantallen. In het wetenschappelijk onderwijs is 60 procent van de financiering stabiel.

Als de financiering voor onderwijs en onderzoek in het hbo niet verbetert, treedt regionale verschraling op. Immers, zo blijft een vicieuze ontwikkeling in stand, zegt Mulder. “Waarbij steeds minder jongeren in de regio blijven omdat de opleiding van hun keuze ergens anders staat.”

Door: Nationale Onderwijsgids