Week 22: zorgen om lerarentekort, loonsverhoging hbo & debat kinderopvangtoeslag

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: de zorgen over een nijpend lerarentekort op basisscholen na 8 juni nemen toe, werknemers van hogescholen krijgen 2,75 procent loonsverhoging vanaf deze zomer en de Tweede Kamer debatteert over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag met staatssecretaris Van Huffelen (Financiën). De Belastingdienst beschuldigde de afgelopen jaren duizenden ouders onterecht van fraude, waardoor kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. Veel gezinnen kwamen hierdoor in de financiële problemen. 

Maandag: Schoolleiders maken zich zorgen om lerarentekort na 8 juni

De zorgen over een nijpend lerarentekort op basisscholen na 8 juni nemen toe. Dat stelt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) maandag in het AD. Op 37 procent van de scholen was al sprake van onderbezetting. Bij 55 procent van de scholen ontbreken nu ook leraren vanwege het coronavirus. "Er waren al te weinig leraren en nu helemaal", zegt vicevoorzitter Ingrid Doornbos van de AVS tegen de krant.
 

Dinsdag: Loonsverhoging afgedwongen voor medewerkers hbo via beeldbellen

Werknemers van hogescholen krijgen 2,75 procent loonsverhoging vanaf deze zomer. Ondanks de coronacrisis zijn de hogescholen en de vakbonden erin geslaagd een nieuwe cao overeen te komen. Ze voerden de onderhandelingen op afstand, via beeldschermen.
 

Woensdag: Tweede Kamer debatteert over kinderopvangtoeslag

De Tweede Kamer debatteert over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag met staatssecretaris Van Huffelen (Financiën). De Belastingdienst beschuldigde de afgelopen jaren duizenden ouders onterecht van fraude, waardoor kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. Veel gezinnen kwamen hierdoor in de financiële problemen. 
 

Donderdag: Steunpakket van ruim half miljoen euro voor kinderopvang en bibliotheken

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden met elkaar besproken. Lokale en regionale overheden hebben door het wegvallen van inkomsten en het uitvoeren van extra taken door de coronacrisis moeite hun dienstverlening op peil te houden.
 

Vrijdag: Mbo-studenten krijgen betere rechtsbescherming

De rechten van mbo-studenten rondom schorsing en verwijdering worden opgenomen in de wet. Ook kunnen zij vanaf studiejaar 2021-2022 op een laagdrempelige manier bezwaar maken tegen beslissingen van de school. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Mbo-studenten kunnen beslissingen over examens nu al laten toetsen door een onafhankelijke commissie, maar vanaf 2021 kan dit ook over andere beslissingen zoals toelating en verwijdering. Ook wordt de onderwijsovereenkomst vanaf studiejaar 2022-2023 afgeschaft, om mbo-scholen administratieve lasten te besparen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids