Normal_docent__leraar__school__leerkracht

40 procent van de mannelijke studenten op de pabo valt uit. Bij sommige opleidingen loopt het uitvalpercentage zelfs op tot 64 procent, blijkt uit een enquête van Trouw. De cijfers zijn opvallend, omdat de laatste jaren van alle kanten wordt geprobeerd om mannen voor de pabo te behouden. Dit meldt Trouw.

Vertekend beeld

De meeste mannelijke studenten stoppen met de pabo omdat ze te weinig studiepunten hebben gehaald. Vooral de hoeveelheid verschillende vakken vinden ze lastig. Daarnaast hebben ze vaak een vertekend beeld van wat het meesterschap inhoudt: naast lesgeven zijn er ook zorgtaken die uitgevoerd moeten worden, zoals snotneuzen afvegen en wc-bezoekjes begeleiden. Tenslotte denken veel pabo’s dat de kleuterstage, die vaak in de eerste twee jaar plaatsvindt, ook een nekslag kan zijn.
 

Aantrekkelijk voor mannen

In 2015 lag het uitvalpercentage onder mannen nog op gemiddeld 21,4 procent, bleek toen uit onderzoek van DUO. Dat er nu veel meer mannelijke studenten stoppen met de opleiding is opvallend: 90 procent van de pabo’s probeert actief mannen te trekken en te houden. Bijvoorbeeld door vakkenpakketten aan te passen met specialisaties in sport, ict en gezondheid. Ook zetten ze meer meesters in op posters en tijdens open dagen om zo veel mogelijk jongens aan te spreken. 
 

Kleuterstage

Elf opleidingen proberen de kleuterstage aantrekkelijker te maken door deze pas later in de studie aan te bieden. Op de pabo-opleidingen van Saxion kunnen studenten kiezen voor groep 3 of 4 in plaats van de kleutergroepen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids