Foto: Zuyd Hogeschool

Tijdens het symposium ‘Succesvol Studeren’ vorige week bij Zuyd Hogeschool vond de presentatie plaats van het boek ‘Een ander hoe – Studiesucces als veranderproces.’ Dit boek gaat over de ervaringen en lessons learned van Zuyd uit het programma Succesvol Studeren. Zuyd biedt het boek in digitale vorm kosteloos aan eenieder aan die interesse heeft in het onderwerp Succesvol Studeren. Dit meldt Zuyd Hogeschool. 

Zuyd heeft de nadrukkelijke ambitie om het studiesucces van haar studenten te optimaliseren. Dit is echter een complex vraagstuk waar ook veel andere hogescholen niet zelden mee worstelen. Daarom heeft Zuyd ruim drie jaar geleden gekozen voor een programmatische aanpak. Een aanpak samen met studenten, docenten, onderwijsspecialisten, teamleiders, directeuren en bestuurders. En een aanpak, gefocust op een wezenlijk element van het onderwijs: een studeerbaar curriculum. Zo komt de focus automatisch te liggen op de studie-uitval die de hogeschool wél kan beïnvloeden. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie in de vorm van vijf sleutels voor een studeerbaar curriculum: programmering, toetsing, actief leren, onderwijsklimaat en teamwerk. De eerste bevindingen en ervaringen met dit programma Succesvol Studeren zijn (erg) positief.
 

Bevindingen

Deze wetenschappelijke evidentie bleek een belangrijke factor in het succes van het programma tot nog toe. Daarbij is van groot belang gebleken dat Zuyd een eigen onderwijskundig lectoraat heeft: Professionalisering van het Onderwijs met als lector dr. Marcel van der Klink. Ook is het belang duidelijk geworden van betrokkenheid van alle teamleden bij de realisatie van een studeerbaar curriculum: dus zowel directeuren, teamleiders als het gehele docententeam en andere betrokkenen. 
 

Overhandiging

Het boek is geschreven en samengesteld door dr. Kitty Kwakman, dr. Nicolle Theunissen (programmamanager Succesvol Studeren), dr. Marcel van der Klink (lector Professionalisering van het Onderwijs) en Annemarie Mars (veranderkundige – For a Change). 
 

Boek vrij beschikbaar

Binnen Zuyd staan vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs van oudsher volop op de agenda. Mede daarom biedt Zuyd dit boek in digitale vorm kosteloos aan aan eenieder die interesse heeft in het onderwerp Succesvol Studeren, ook aan andere hogeronderwijsinstellingen. Kijk op www.zuyd.nl/succesvolstuderen voor een versie voor pc of e-reader. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids