Normal_pc_computer_toetsenbord_digitaal

In haar proefschrift 'Computing Education in a Hybrid World' verkent Laura Benvenuti informatica-curricula en het informaticagedeelte van de hybride curricula. Zij concludeert dat het vraagstuk, wat een solide informatica-curriculum in het hoger onderwijs is, op dit moment geen pasklare antwoorden kent. Bij ontwerpers van hybride curricula dringt zij er op aan, dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de afbakening van de nieuwe deelgebieden van de informatica waar zij voor opleiden. Dit meldt de Open Universiteit.

Een wereld zonder informatica is niet meer denkbaar. Informatie- en communicatietechnologie is overal en altijd te gebruiken, door iedereen. Ook professionele omgang met digitale technologie is niet langer voorbehouden aan informatici. Er zijn experts in diverse vakgebieden als medische informatiekunde, bio-informatica en digitale media. Het hoger onderwijs biedt bachelor-curricula aan om deze experts op te leiden. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt. Specifieke onderwerpen uit de medische wereld, biologie of media moeten daarin aan de orde komen. Daardoor is de ruimte die kan worden besteed aan de informatica kleiner dan in een regulier informatica-curriculum. Welke onderwerpen uit de informatica zijn relevant voor het ontwerpen van dergelijke curricula?
 
In de laatste 25 jaar zijn bachelor-curricula ontstaan over de toepassing van digitale technologie in specifieke vakgebieden. Sommige daarvan noemt Benvenuti 'hybride'. Dat zijn de curricula die bedoeld zijn om professionals op te leiden in informatica-gerelateerde vakgebieden, terwijl zij minder dan 50 procent van hun studieruimte wijden aan de informatica. Benvenuti bestudeerde nationale en internationale frameworks voor informatica-curricula in het hoger onderwijs, die bedoeld zijn om ontwerpkeuzes te onderbouwen. Zij bespreekt drie verschillende manieren waarop vraagstukken in de informatica kunnen worden benaderd en beargumenteert dat dit denkkader kan helpen bij het ontwerpen van hybride curricula. Benvenuti onderzocht hoe studenten, die verschillende bacheloropleidingen in de informatica volgen, omgaan met abstracte begrippen. In een hybride curriculum onderzocht zij een cursus met een informaticacomponent vanuit het perspectief van de student. Tot slot reflecteert Benvenuti over het ontwerp van een cursus over het web die bedoeld is voor een gemengd publiek.
 
Benvenuti verdedigt haar proefschrift op vrijdag 20 september 2019 bij de Open Universiteit in Heerlen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids