Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Vanaf studiejaar 2019/2020 gaan de Associate degrees Pedagogisch Educatief Medewerker (Ad PEM), Pedagogisch Professional Kind en Educatie (Ad PPKE) en Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) samen verder onder de naam Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Hiermee willen de samenwerkende hogescholen duidelijkheid scheppen naar werkveld en andere samenwerkingspartners en worden de kwalitatieve eisen van de opleiding gewaarborgd. Dit meldt Fontys.

De tweejarige opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) bestaat sinds 2013/2014 en wordt inmiddels aangeboden op 14 hogescholen in Nederland. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo niveau-4 en het hbo. Daarmee sluit de opleiding qua niveau, inhoud en vorm precies aan op de wensen en eisen van de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg.
 
De eerste Ad PEP opleiding is gestart in Rotterdam. De jaren erna hebben diverse hogescholen in Nederland een soortgelijke Associate degree opleiding ontwikkeld. Afgelopen jaar zijn alle hogescholen met elkaar in gesprek gegaan (binnen het landelijk domein overleg Associate degrees) om de kwaliteit en eenheid van de opleiding te kunnen waarborgen. De programma’s van de opleidingen kwamen voor het grootste gedeelte overeen maar er werden verschillende benamingen voor de opleidingen gebruikt zoals pedagogisch educatief medewerker (PEM), pedagogisch professional kind en educatie (PPKE) of pedagogisch educatief professional (PEP). Daarom is er nu voor de meest passende, toekomstgerichte naam gekozen: Ad Pedagogisch Educatief Professional.
 

Over de Ad Pedagogisch Educatief Professional 

De Ad Pedagogisch Educatief Professional is een tweejarige opleiding op hbo-niveau. De Pedagogisch Educatief Professional werkt binnen een breed team en vervult in het netwerk rondom een kind een centrale rol. Hierbij heeft de Pedagogisch Educatief Professional een voorbeeldfunctie voor collega’s binnen een school of kindcentrum en kan hen coachen en begeleiden. Daarnaast begeleidt de professional kinderen bij activiteiten en versterkt hij/zij het partnerschap met ouders en professionals.
 
De opleiding is inmiddels te volgen bij de volgende hogescholen; Christelijke Hogeschool Windesheim, Hogeschool Zeeland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Saxion, Hogeschool Driestar, Fontys Hogescholen, Hogeschool Ipabo, Katholieke Pabo Zwolle, Hanze Hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Islinge en Hogeschool Inholland Den Haag. Hogeschool Marnix en HAN zijn momenteel bezig met een aanvraag om ook met de AD PEP van start te mogen gaan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids