Normal_zh

Brightlands Chemelot Campus en Zuyd Hogeschool hebben een overeenkomst ondertekend voor het gebruik van Brighthouse door studenten van de eerste twee studiejaren van de opleiding Applied Science. De opleiding legt zich onder meer toe op de (bio)chemische moleculaire wetenschap. Dit meldt Zuyd Hogeschool. 

Brighthouse is een nieuwe innovatieve leer-werkomgeving, gelegen op de campus in Sittard-Geleen, waar vanaf september 2019 elk studiejaar nog eens 100 extra studenten van Zuyd les krijgen in de beroepspraktijk, bovenop de derde en vierdejaarsstudenten die al bij Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) op de campus studeren. De overeenkomst sluit naadloos aan bij de ambities van de campus om jong talent aan zijn ecosysteem te binden en de grote waarde die Zuyd vanuit onderwijsperspectief hecht aan het opleiden van studenten in de beroepspraktijk. Brighthouse is 24 mei officieel geopend.
 

Verbinding studenten met werkomgeving en regio

De nauwere verbinding tussen Brightlands Chemelot Campus en Zuyd zal de relatie tussen studenten en hun toekomstige werkomgeving, en daarmee de regio Limburg en de Euregio Maas-Rijn, naar verwachting verder versterken. Studenten krijgen nu gedurende hun gehele opleiding te maken met thema’s en een praktijkomgeving, die wezenlijk zijn voor dit gebied. Ze werken immers met en voor bedrijven die essentieel zijn voor de economische en innovatieve kracht van Limburg en de Euregio. Ze passen hun kennis toe in relevante en eigentijdse vraagstukken in het domein Applied Science. Bovendien leren studenten en bedrijven elkaar al in een vroegtijdig stadium kennen. Dat vergroot de kans op een ‘match’ tussen toekomstige werknemer en werkgever, en verbindt daarmee jong talent aan deze regio.
 

Kleinere groepen en beroepspraktijk

De opleiding Applied Science van Zuyd werkt continu aan de verbetering en versterking van de kwaliteit van haar onderwijs en onderwijsconcepten. De mogelijkheden vanuit Brightlands Chemelot Campus helpen om deze ambitie te realiseren. Lessen vinden plaats in kleinere groepen waardoor de band tussen student en docent wordt versterkt en er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Studenten en docenten geven samen richting aan het onderwijs in een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 

Over Brightlands Chemelot Campus

Op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen werken ondernemers, wetenschappers en studenten samen op het gebied van slimme materialen en duurzame chemieproductieDeze campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit vier campussen. Provincie Limburg, Maastricht University, Maastricht UMC+, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogeschool zijn samen met toonaangevende bedrijven als DSM de initiatiefnemers van Brightlands.
 
Door: Nationale Onderwijsgids