Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

In samenwerking met de Vereniging Hogescholen, SIA en SURF zijn tien hogescholen een project begonnen om de resultaten van praktijkgericht onderzoek duidelijker zichtbaar te maken. De resultaten van maatschappelijk en praktijkgericht onderzoek komen namelijk niet altijd even gemakkelijk terecht bij belangstellenden. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

Op 23 mei is een convenant getekend tussen de Hogeschool van Amsterdam, Vereniging Hogescholen en SURF. Met hulp van lectoren, docent-onderzoekers en gebruikers van praktijkgericht onderzoek zal eerst bekeken worden wat nodig is om de onderzoeksresultaten duidelijker zichtbaar te maken. Er wordt gefocust op de manieren waarop informatie het best uitgewisseld kan worden.
 
Informatie over praktijkgericht onderzoek die al wel verkrijgbaar is, zoals van de HBO Kennisbank, de Projectenbank van SIA of in de Atlas van praktijkgericht onderzoek, kan duidelijker zichtbaar gemaakt worden. Met de gebruikers van deze platforms zal dan ook samengewerkt worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids