Logo_geld__biljet__bankbiljet

Het adviesrapport van de commissie Van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs komt het hoger beroepsonderwijs niet ten goede volgens het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Het probleem van de ene instelling oplossen door geld bij de anderen weg te halen is geen oplossing. Als de minister het advies overneemt, kost dit de Hanzehogeschool Groningen €3.5 miljoen per jaar. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen. 

Belang bètatechniek

De commissie Van Rijn adviseert terecht om te investeren in opleidingen binnen het domein bètatechniek. Maar de commissie gaat hierbij alleen uit van de universiteiten en vergeet het hbo; de bètatechniek opleidingen van het hbo moeten het doen zonder extra geld.
 

Regionale hogescholen betalen de rekening

Ook stelt Van Rijn een herverdeling in het hbo voor op basis van het aantal studenten dat wisselt van instelling. Vooral hogescholen in de Randstad hebben hiermee te maken, daar liggen de hogescholen veel dichter bij elkaar dan de hogescholen in de regio en is overstappen makkelijker. Dit gaat ten koste van de regionale hogescholen.
 
“We zijn het eens dat het probleem van langstudeerders in de Randstad moet worden opgelost, maar om de financiën daarvoor bij de regionale hogescholen, die met krimp te maken hebben, te halen is onbegrijpelijk”, aldus Henk Pijlman, collegevoorzitter van de Hanzehogeschool Groningen. 
 

Oproep

De Hanzehogeschool Groningen roept minister Van Engelshoven op om de herverdeling niet te baseren op de wisseling van studenten tussen instellingen maar om ook in het hbo meer middelen beschikbaar te stellen voor bètatechniek opleidingen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids