Normal_muziek__gitaar__muziekles

De lerarenopleiding van HZ University of Applied Sciences heeft een subsidie van 90.000 euro ontvangen voor het plan ‘Méér muziek op de pabo’.  Met dit plan wil de hogeschool ervoor zorgen dat hun pabo’ers later goed muziekonderwijs kunnen geven aan hun klas. Dit meldt het AD.

HZ ontvangt de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De school legt er nog eenzelfde bedrag bij. Het geld wordt geïnvesteerd in workshops, muzikale activiteiten en inspiratiedagen voor de studenten. Ook zullen de studenten instrumentale lessen krijgen van de Zeeuwse Muziekschool.

De opleiding is ook een nauwe samenwerking aangegaan met het Codarts conservatorium in Rotterdam voor studenten die meer willen met muziekonderwijs. Studenten van de lerarenopleiding kunnen er bovendien al tijdens hun studie voor kiezen om zich te specialiseren als vakdocent Muziek.

Door: Nationale Onderwijsgids