Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Pabo’s en hbo-lerarenopleidingen werken met scholen en andere partners samen om meer leraren voor de klas te krijgen. Een belangrijke ontwikkeling is de forse uitbreiding van het opleidingsaanbod om meer doelgroepen te interesseren. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

In aanloop naar het Algemeen Overleg van vandaag in de Tweede Kamer over het leraarschap heeft de Vereniging Hogescholen een position paper opgesteld met de laatste ontwikkelingen rondom de aanpak van het lerarentekort door hogescholen. Zo laten de cijfers zien dat er 10 procent meer studenten naar de pabo gaan. Het aantal zij-instromers is toegenomen naar meer dan 400, tegen 160 vorig jaar. Bij de eerstegraadslerarenopleidingen is het aantal studenten gelijk gebleven, de tweedegraadsopleidingen zagen een terugloop van 200 studenten. 
 

Voltijd, deeltijd en maatwerk

De meeste hbo-studenten volgen een lerarenopleiding van 4 jaar. Verreweg de meeste pabo’s en hbolerarenopleidingen bieden daarnaast deeltijdtrajecten aan en participeren in het experiment leeruitkomsten (deeltijd) waarbij studenten flexibele maatwerktrajecten volgen, volledig toegesneden op hun achtergrond. Tenslotte is er het zogeheten opscholingstraject voor pabo-gediplomeerden in de onderbouw van het vmbo.
 

Intensief contact tussen hbo en scholen

Opleidingen zijn intensief in gesprek met scholen, bedrijfsleven en overheid of het opleidingsaanbod aanpassing behoeft, bijvoorbeeld met specialisaties. Een laatste ontwikkeling is dat verkorte deeltijders sneller voor de klas in het po kunnen: Iedereen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding kan naast zijn huidige (parttime) baan een verkort deeltijdtraject (gemiddeld 2- 3 jaar) volgen. De verwachting is dat studenten die in september 2018 zijn gestart en aan de mijlpalen voldoen in september 2019 al tijdens hun opleiding voor de klas kunnen. Ongeveer 20 pabo’s bieden dit traject aan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids