Normal_dna__genetica__identiteit

De Hanzehogeschool Groningen heeft een nieuwe masteropleiding die zich focust op DNA-analyse. Dit is een gevolg van de steeds groter wordende vraag in de markt naar data scientists. De Hanzehogeschool is er dan ook trots op dat de nieuwe master Data Sciences for Life Sciences deze maand de goedkeuring van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft gekregen. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

DNA-analyse wordt wereldwijd gezien als de toekomst van de gepersonaliseerde geneeskunde, dat wil zeggen behandeling op maat. Momenteel is er al een start gemaakt met het in kaart brengen van genetische data.

Ook op het gebied van voeding wordt al veel onderzoek gedaan. Onderzoekers kunnen nu bijvoorbeeld al 95 procent van het DNA van een aardappel in kaart brengen. Dankzij dit beschikbare 'genoom' kunnen wetenschappers snel onderzoeken of er genvarianten bestaan die de oogst vergroten of de resistentie tegen ziektes en droogte verbeteren.

Data Science for Life Science

De master Data Science for Life Sciences is gericht op een nieuwe generatie data scientists die naast onderzoek ook innovaties faciliteren voor de Life Sciences industrie. De opleiding is ontwikkeld door het Instituut voor Life Science & Technology in nauwe samenwerking met het Instituut voor Communicatie, Media & IT, beide van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast zijn het UMCG en Avebe nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de lesstof; vanuit deze organisaties is veel behoefte aan afgestudeerden met zowel kennis op het gebied van life sciences als datamanagement en big data visualisatie. Het UMCG en Avebe gaan ook een gedeelte van het onderwijs van deze opleiding verzorgen.

De focus van de Engelstalige master is praktijkgericht met veel opdrachten en projecten individueel en in groepsverband. De master start op 1 februari en op 1 september.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids