Normal_samen__afspraak

Donderdag 15 november 2018 spreekt Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken, haar lectorale rede uit bij Hogeschool Inholland Diemen. In haar rede gaat zij in op de belangrijkste vraagstukken rondom diversiteit en kansenongelijkheid in het onderwijs. De Jong levert met haar onderzoeksgroep een bijdrage aan het huidige integratiedebat zoals dat wordt gevoerd. Dit meldt Hogeschool Inholland.

In haar lectorale rede gaat Machteld de Jong in op de belangrijkste vraagstukken waar haar onderzoeksgroep zich mee bezighoudt: wat beweegt jongeren met en zonder migratieachtergrond als het gaat om opleiding en toekomst? Hoe kunnen onderwijsinstellingen ervoor zorgen dat een inclusieve cultuur ontstaat waarin iedereen zich thuis voelt? Welke voorwaarden zijn nodig om gelijke kansen op succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te creëren? Wat kunnen we leren van de levensverhalen van jongeren en hoe kunnen we dit vertalen in goed onderwijs en een positieve onderwijscultuur?
 
Diversiteit is een feit en moeten we zien als kracht. Vanuit die opvatting stimuleert Inholland de kracht van de diversiteit van de studenten en medewerkers, door de verschillende achtergronden te erkennen en te sturen op sociale cohesie en samenwerking. Ieders talent, kwaliteit en perspectief worden benut om tot betere resultaten te komen. De lectorale rede van Machteld de Jong sluit hierop aan.
 
De Jong beoogt met onderzoek een bijdrage te leveren aan het huidige integratiedebat zoals dat momenteel in Nederland wordt gevoerd. Ze doet praktijkgericht onderzoek naar kansen en knelpunten rond diversiteit binnen het onderwijsproces van Inholland. Het onderzoek van de onderzoeksgroep voorziet zo in de groeiende behoefte aan inzichten over het ontwikkelen van diversiteitsbeleid binnen het hoger beroepsonderwijs.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids