Normal_academiegebouw_universiteit_groningen_rug

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen nemen het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over om studentenvereniging Vindicat atque Polit niet te accrediteren. De reden hiervoor is dat de maatregelen van afgelopen jaar onvoldoende hebben geleid tot de gewenste cultuurverandering. De Colleges van Bestuur hebben besloten dit collegejaar geen bestuursbeurzen uit te keren en Vindicat niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden. Dit melden de RUG en Hanzehogeschool.

De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties ziet helaas niet de breed gedragen bereidwilligheid voor een cultuurverandering die wel in het vorige rapport naar voren kwam. Er is na ruim een jaar nog onvoldoende sprake van een cultuurverandering binnen de vereniging op het gebied van alcoholgebruik rond de introductie van de eerstejaars en in het algemeen. Daarnaast worden bij incidenten nog steeds de regels van het interne rechtssysteem aangehouden in plaats van de overeengekomen accreditatiestandaarden en er is nog onvoldoende transparantie nadat zich een ernstig incident heeft voorgedaan.
 
Wel erkent de commissie dat er stappen zijn gezet op het vlak van het toezicht/monitoring: er is bv. gestart met een jaarlijkse ledenenquête en tijdens de introductietijd worden informatiebijeenkomsten gehouden over het onderwerp diversiteit, over cultuurverandering en er is een bijeenkomst met de huisoudsten.
 
De maatregelen gelden vooralsnog tot 1 september 2019. De relatie met Vindicat wordt niet verbroken. De Colleges van Bestuur zien graag dat Vindicat de ingeslagen weg naar de gewenste cultuurverandering met voldoende urgentiebesef oppakt. Zodat zij voor het collegejaar 2019/2020 kunnen worden voorgedragen voor een heraccreditatie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids