Normal_leerling_docent_leerkracht

Lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, zo constateert de Vereniging Hogescholen. Als een van de stappen die door pabo's zijn genomen noemt de hbo-sectorraad de invoering van de toelatingstoets. Onlangs noemden onderzoekers de strengere toelatingseisen voor de pabo nog een flop, maar die conclusie berust op een misverstand, aldus de sectorraad. Dit meldt de Vereniging Hogescholen.

Hoogleraar Arbeidsmarkt Frank Cörvers concludeerde eerder dat door de invoering van de toelatingseisen het niveau van de pabo-studenten niet is toegenomen. Volgens Barbara de Kort van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs was dat ook niet het doel van de toets. De toelatingseisen zijn volgens haar ingevoerd om te kunnen controleren of aspirant-studenten over voldoende basiskennis beschikken.

Ze bezien werpen de ingevoerde maatregelen vruchten af voor het verbeteren van de kwaliteit van de pabo. De Vereniging Hogescholen constateert bijvoorbeeld dat er minder eerstejaars uitvallen en ook dat de instroom weer toeneemt.

Meer informatie op www.vereniginghogescholen.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids