Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

De Vereniging Hogescholen is positief over de brief ‘Internationalisering van het mbo en ho’ die minister Van Engelshoven vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Wel zetten de hogescholen vraagtekens bij enkele maatregelen die de minister aankondigt. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

Deze vraagtekens worden voornamelijk gezet bij maatregelen zoals het opnemen van de taalkeuze van de opleiding in het accreditatiekader van de NVAO, alsook het aanpassen van de macrodoelmatigheid voor nieuwe opleidingen op de taalkeuze van de opleiding. In aanvulling hierop wil de minister ook verkennen of, en op welke manier, de taalkeuze van opleidingen in het hoger onderwijs centraal geregistreerd kunnen worden. Daarnaast zal de Inspectie nog in 2018 een inventarisatie maken van de gedragscodes die instellingen verplicht zijn te hebben wanneer zij kiezen voor een andere taal dan het Nederlands. Deze maatregelen zullen voor de instellingen vooral meer bureaucratische last opleveren, vindt de Vereniging Hogescholen.
 
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vindt het daarnaast teleurstellend dat er geen extra geld is gekoppeld aan het voornemen uit het regeerakkoord om de uitgaande studentenmobiliteit te bevorderen. De Graaf: ”Hier had het kabinet wat meer daden in plaats van alleen mooie woorden mogen laten zien.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids